Saturday, October 2

कोरीयाको अपार्टमेन्ट मा आगो>>>>>>>

02-10-2010 korea 
कोरीयाको पुसानस्थित हेउन्दे भन्ने ठाउमा बिहानको ११ बजेर ३३मिनेट जादा जुसाङ पोकहाप बिल्डिङ को चौथो तलाबाट शुरु भै ३८ तला सम्म रहेको सो बिल्डिङ खाना बनाउदा फोहर फाल्ने भाडोबाट आगो
लाग्न शुरु भै त्यहा रहेको उस्तै रहेको दुबै बिल्डिङमा आगो लाग्न पुगेको हो । कोरियाको ११९ उदार टोली आइ उदार गरेको बताइको छ।  अरु धनहानी भएपनि मान हानि नभएको देखिन्छ।

No comments:

go up