Friday, February 25

एक्लो साथीको साथी कोरीयामा.......

मानिस एक यस्तो प्राणी हो जो एकलो रहन सक्दैन त्यसैले होला मानिसलाई सामाजिक प्राणी भनिएको ..... त्यस्तै आज मानिस एक्लो रहन बाध्य भैरहेको छ.......... यसैलाई मध्यनजर् गर्दै कोरीयाको एक सिरानी उधोगले बजारमा ल्याएको एक सिरानी ..............

go up