Tuesday, November 29

गजल....

बाच्नकै लागी कोही लेख्छन गजल यहा
नाच्नकै लागी कोही लेख्छन गजल यहा

सीर्जना शक्ति के मेरो कम छ र ?
जाच्नकै लागी कोही लेख्छन गजल यहा
...
सोख धेरैको बिधा पिच्छे आफ्नो-आफ्नै अभिलेख
रच्नको लागी कोही लेख्छन गजल यहा

शोसक,सामन्तीको झाँगीएको जन्जीर
भाच्नको लागी कोही लेख्छन गजल यहा

go up