Friday, February 25

न्यूजिल्याण्डमा भुकम्प........

एक्लो साथीको साथी कोरीयामा.......

मानिस एक यस्तो प्राणी हो जो एकलो रहन सक्दैन त्यसैले होला मानिसलाई सामाजिक प्राणी भनिएको ..... त्यस्तै आज मानिस एक्लो रहन बाध्य भैरहेको छ.......... यसैलाई मध्यनजर् गर्दै कोरीयाको एक सिरानी उधोगले बजारमा ल्याएको एक सिरानी ..............

go up