Thursday, August 6

समय परिवर्तन भएकोबारे जानकारी 
==>>>>>>>=====<<<<<<<==
माईग्रेन्ड सउलले स्पेशल स्वास्थ्य शिबिर अगष्ट १६ (Sunday) मा हुने भनिएको नि: शूल्क स्वास्थ्य शिबिर कारणवश सेप्टेम्बर २०(Sunday) मा हुने भएको छ । 
माईग्रेण्ड स उल आउनको लागि 
====================
How to come Migrant Seoul Office ???
-----------------------------------------------------
1, लाईन १ , २ को सिन्दोरिम स्टेसन मा आउने,
2, २,३ गेटमा झर्ने, ६६५० नं ग्रिन बस चढ्ने,
3, हेन्दे ३ छा आपार्ट (현대 3 차 성원 아파트) मा आउने,
4, ५० मिटर अगाडी साउथवेस्ट सउल ग्लोबल सेन्टर
(SOUTHWEST SEOUL GLOBAL CENTER)
मा आउनुहोला ।
टेक्सी वा आफ्नो गाडीमा आउनु हुनेको लागि,
कोरियनमा ठेगाना ::- 서울시 영등포구 대림 3 동 604-30 번지,
서남권 글로벌 센터 ( 02-2632-9933)

go up