Wednesday, March 30

दक्षिण कोरियामा E ~7 (전문비자) भिसा प्राप्त गर्न पूरा गर्नु पर्ने नियमहरू :~
कोरिया अध्यागमन विभागले २०१४ बाट लागु गरेको E~9 भिसामा आउनु भएकाहरुका लागि पूरा गर्नु पर्ने सजिलो नियम यस प्रकार छन्।
(१) पूरी सानप (뿌리산업)बर्गको कम्पनीमा काम गर्नु हुने मजदुरको हकमा पुरी सानप भन्नाले फलाम संमन्धी काम पर्छन जस्तै पाईन हाल्ने काम, वेल्डीङ गर्ने काम , ग्रेन्डिङको काम , धातु पगाल्ने काम , गाडीको पार्ट पूर्जाको काम
(क) कोरियन भाषा परिक्षा टोपिक २ लेभल(토픽 2급이상) पास गरेको हुनु पर्ने
(ख) उमेर ३९ बर्ष ननाघेको हुनु पर्ने
(ग)कम्पनीमा ३ बर्ष काम गरेको हुनु पर्ने
(२ पुरी सानप बर्गको कम्पनी नहुनेहरूको हकमा
(क) Bachelor गरेको हुनु पर्ने
(ख) कोरियन भाषा परिक्षा टोपिक ३ लेभल पास गरेको हुनु पर्ने
(ग) उमेर ३५ बर्ष ननाघेको हुनु पर्ने
(घ) कम्पनीमा ४ बर्ष काम गरेको हुनु पर्ने
यी बुदाहरू बाहेक E ~7 भिसा प्राप्त गर्न सरदर मासिक तलब २० लाख वन हुनु पर्नेछ । आफूले काम गरेको कम्पनीको साहुले अनिबार्य रुपमा सहमति जनाउनु पर्नेछ । कम्पनीमा ५० जना कामदार भए १ जनाले मात्र E ~7 भिसा प्राप्त गर्न सक्नेछन । ( सय जना कामदार भए २ जनाले र ५० जना कम कामदार भए पनि १ जनाले E ~7 भिसा प्राप्त गर्न सक्नेछन )
पुन: कोरियन भाषा परिक्षा टोपिक पास् नगर्नु हुने कामदारको हकमा कोरियन सरकारले संचालन गर्ने '사회통합 프로그램' कक्षामा सहभागी भएर पढाई अबधि पूरा गरेको हुनु पर्नेछ ।
अन्य जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नु होला।
संजय गुरुङ

No comments:

go up