Thursday, September 1

ई सेवन(E7) भिषा चेण्ज पहिला भन्दा सजिलो भएको छ । एउटा कुरा ट कोरियामा बैदेशिक नियम कानुनहरु परिवर्तन भैरहन्छन । २०१६ को जुलाई महिनाबाट परिवर्तनमा आएको ई सेवन (E7) भिषा अलि सजिलो भएको छ । मैले पहिला गरेको ई सेवनको पोष्ट र यो पोष्टमा केही फरक पाउनु हुनेछ ।
तपाईहरुलाई पुरि सानप र अरु सानप के रहेछ भन्ने कौतुहलता आज यो पोष्टबाट केही स्पष्ट हुनुहुनेछ ।

①१० बर्षभित्र म्यानुफेक्चरिङ(MANUFACTURING), निर्माण(CONTRUCTION) , कृषि AGRICULTURE), मत्स्यपालन (FISHING) सबैमा लागु हुने ४ बर्ष भन्दा अधिक भैसक्नु भएकोले ई सेवनमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ ।

② पुरिसानपमा काम गर्दै आएको वा पुरिसानपमा १ बर्षभन्दा बढी काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने ।
③ ३५ बर्षभन्दा कम उमेर हुनुपर्ने र ब्याच्लर(Bachelor) पास हुने पर्ने। तर पुरीसानप हुनेहरुको हकमा उमेर ४० बर्षभन्दा कम र प्लस २ पास गरेको भए हुनेभएको छ ।
④ आफ्नो काममा सक्षम कामदारको प्रमाणपत्र पाएको वा अन्तिम एक बर्षभित्र औषत कामदारको भन्दा अधिक तलब पाएको हुनुपर्ने ।
⑤ बर्षको तलब कम्तिमा २,४८० मान वन भन्दा अधिक हुनुपर्ने ।
पुरीसानपको हकमा लागु नहुने ।
⑥ टोपिक ३ लेवल र साहे थोङहाप ३ लेवल भन्दा माथि हुने पर्ने,
पुरीसानप हुनेहरुको २ लेवल टोपिक अथवा साहेथोङहाप २ लेवल माथि पास हुनुपर्ने ।
यसमा नबुझेको खण्डमा वा अझै बुझ्न चहानुहुनेहरुले माईग्रेण्ड सउलमा सम्पर्क गर्नु होला ।।। धन्यबाद

No comments:

go up