Wednesday, September 13

दक्षिण एशियन(Nepal Pakistan Bangladesh etc) हरुको साथमा SEOUL TOWN MEETING 
सउल महानगरपालिकाको आयोजित यस सभामा दक्षिण एशियाका प्रवासी मित्रहरुको सउल बसाईमा भोगिएका
सुधारात्मक सुझावहरू सङ्कलन गर्न व्यवस्था गरिने भएको छ । यहाँहरुको बिभिन्न प्रकारका राय सुझावहरुलाई
यस मिटीङबाट समेट्नको लागि आयोजित गरिएको कार्यक्रममा पाल्नु भै शोभा बढाइदिनुहोला ।
मिति :२०१७ ९ १६ (शनिबार) ४:००- ५:३०
स्थान : सउल ग्लोबल सेन्टर ९ तला
बिषय : दक्षिण एशियन प्रवासीहरुमा सउलबसाईका कठिनाइहरू र सुधारात्मक सुझाव दिने
कार्यक्रममा प्रयोग गरिने भाषा : कोरियन (अंग्रेजी ट्रान्स्लेसन)
सहभागिहरु : सउल महानगरप्रमुख, राजदूत, दक्षिण एशियन प्रवासीहरु आदि १०० जना
आउने बाटो : १) १ नं. लाइन जोङ्गाक स्टेशन ६ नं. गेट अगाडी १ मीनेटको बाटो
२) सउल ग्लोबल सेन्टर ९ तला 

No comments:

go up